Page

Кліматичні зміни

Зміна клімату

На думку Міжурядової групи експертів з питань змін клімату, з метою запобігання найбільш критичним наслідкам зміни клімату, обов’язковим є попередження глобального потепління на більш ніж 2°C. Наукові дані свідчать про те, що за умови продовження ведення діяльності у звичайному режимі до кінця цього століття глобальна температура підвищиться на більше ніж 2°C, зумовивши неконтрольовані та невідворотні кліматичні зміни.

Гарною новиною є те, що існує можливість зниження ризику критичних наслідків шляхом значного та швидкого зменшення рівня викидів парникових газів. Вирішення проблеми, пов’язаної з викидами СО2, є найважливішим завданням, і одним з головних механізмів забезпечення цього є УЗВ.

П’ята Доповідь про результати оцінки, підготовлена Міжурядовою групою експертів з питань змін клімату (МГЕЗК), містить чітко висловлену думку щодо УЗВ:

«Багато моделей не можуть досягнути рівня концентрації СО2 в атмосфері близько 450 мг/кг до 2100 року за відсутності УЗВ (уловлювання та зберігання СО2), внаслідок чого існує невелика кількість сценаріїв розвитку подій для досягнення поставленої мети» (МГЕЗК, 2014).

«Багато моделей не можуть досягнути рівня концентрації СО2 в атмосфері близько 450 мг/кг до 2100 року у разі значного відстрочення додаткової мінімізації впливу на навколишнє середовище або за умови обмеженого доступу до технологій, таких як біоенергія, УЗВ, а також їх поєднання (BECCS)» (МГЕЗК, 2014).

Подібно до всіх неурядових організацій, які займаються питаннями екології, Міжнародне екологічне об’єднання «Біллона» вважає збільшення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії оптимальним рішенням для уникнення найбільш критичних наслідків кліматичних змін, а також для забезпечення розвитку суспільства, що піклується про низький рівень вуглецю в атмосфері. Втім, організація «Біллона» переконана в тому, що представлення даних, що демонструють достатнє зменшення рівня викидів СО2, неможливе без поєднання наявних рішень, включаючи УЗВ та Біо-УЗВ. Таким чином, ми працюємо над розробкою та підтримуємо створення комплексу кліматичних технологій, а також їх цілісне поєднання.

Деякі рішення стосовно попередження глобального потепління: Електромобілі та енергозберігаючі будинки з технологією вироблення електроенергії за допомогою фотоелементів Джерело: Prosjektlab

Figure 4 CCS Some solutions to global warming: Wind energy and a biomass power plant with CCS Credit: Prosjektlab

Figure 3 CCS Some solutions to global warming: Electrical cars and low energy houses with power production from solar cells Credit: Prosjektlab

Деякі рішення стосовно попередження глобального потепління

Джерело: Prosjektlab