Page

Чому саме УЗВ

Чому УЗВ

Обмеження глобального потепління до 2°C потребує значних зусиль, пов’язаних з переходом до низьковуглецевої економіки. Достатньо швидко цього можна досягнути лише шляхом одночасного безпрецедентного підвищення енергоефективності, масового впровадження технологій відновлюваної енергії, прискорення розгортання УЗВ та застосування УЗВ до біо-джерел енергії з метою скорочення викидів вуглецю в атмосферу. Ці технічні рішення існують. Складність полягає у покращенні ефективності процесу прийняття політичних та промислових рішень.

На сьогодні вугільні та газові електростанції вивільнюють увесь CO2 в атмосферу, так як і усі великі промислові заводи. У разі впровадження технології УЗВ такі викиди CO2 буде майже повністю ліквідовано.

Основними двома стратегіями боротьби з глобальним потеплінням є підвищення енергоефективності та збільшення виробництва відновлюваної енергії, однак потенціал значного скорочення викидів парникових газів в короткостроковій перспективі за рахунок цих стратегій обмежений. ЄС встановив за мету принаймні сорокавідсоткового скорочення викидів парникових газів до 2030 року на шляху до 80-95-відсоткового скорочення до 2050 року – мета, яку неможливо досягнути без УЗВ як частини стратегії.

Зрушення в енергетиці в Європі викликані розширенням альтернативних джерел енергії та відмовою від застарілих бізнес-моделей, підсилені занепокоєнням щодо енергетичної безпеки, призвели до пожвавлення інтересу до ролі викопного палива та УЗВ.

Що стосується питання енергетичної безпеки, Міжнародне екологічне об’єднання «Біллона» переконане, що будь-яке широке використання місцевих викопних ресурсів повинно супроводжуватись УЗВ, що коротко описано в документі «Забезпечення безпеки енергопостачання в Європі за допомогою УЗВ».

Організація «Біллона» має три національні дорожні карти УЗВ, в яких також розглядається питання енергетичної безпеки:

Забезпечення енергетичної незалежності – Дорожня карта УЗВ для Польщі

bodytextimage_Insuring-Energy-Independance-A-CCS-Roadmap-for-Poland-1.jpg

УЗВ в Україні: українські перспективи у сфері промисловості та енергетичної безпеки

Ukraine CCS Photo:

Вибір енергії: Дорожня карта УЗВ для Угорщини

CCS_Roadmap_for_Hungary