Media

novaya_zemlya014

The Novaya Zemlya Archipelago as seen from the water. (Photo: Courtesy of Thomas Nilsen/The Independent Barents Observer)

novaya_zemlya014