Media

zvezdochka

The Zvezdochka shipyard. (Photo: Courtesy of the Barents Observer)

zvezdochka