Media

anacortes 2

Storage tanks at the Anacortes Oil Refinery in Washington. (Photo: Wikipedia)