Page

Негативний рівень вуглецю

Від’ємний рівень викидів вуглецю

Викиди, зумовлені спалюванням екологічним чином виробленої та обробленої біомаси визнають такими, що нейтралізуються – тобто уявним нулем – протягом часу, доки зростає нова біомаса, щоб її замінити та увібрати таку саму кількість СО2. У разі уловлювання та зберігання СО2, вивільненого під час таких процесів, шляхом застосування УЗВ, забезпечується реалізація ланцюгів створення цінності з від’ємним рівнем викидів вуглецю, що сприяють вилученню з атмосфери більшої кількості CO2, ніж вивільняють. Подібне називається Біо-УЗВ (також відоме, як BECCS).

Використання біомаси на станції, оснащеній технологією УЗВ, забезпечує подвійну кліматичну перевагу, а саме: перешкоджання потраплянню в атмосферу викидів, зумовлених спалюванням горючих корисних копалин, а також уловлювання СО2, що міститься в біомасі, тим самим сприяючи вилученню СО2 з атмосфери. Впровадження екологічно безпечної біомаси на електростанціях та промислових підприємствах, що працюють на горючих корисних копалинах та оснащені технологією УЗВ, або використання УЗВ на промислових об’єктах, що працюють на біопаливі, таким чином сприятиме початку зменшення рівня СО2 в атмосфері, тим самим попереджаючи кліматичні зміни.

Біо-УЗВ у багатьох відношеннях є найдоступнішим методом забезпечення УЗВ. Вартість уловлювання СО2, вивільненого у ході виробництва біопалива, як, наприклад, внаслідок ферментації етанолу, загалом дуже низька, оскільки струмені побічних продуктів СО2 часто характеризуються високим ступенем очистки. Очищений струмінь СО2 зводить нанівець необхідність у додатковому сепараційному обладнанні, причому для підготовки СО2 до транспортування до місця його зберігання необхідними виявляються лише сушильні пристрої та компресорні агрегати.

Міжурядова група експертів з питань змін клімату (МГЕЗК) переконана у необхідності Біо-УЗВ разом з УЗВ для виконання завдання щодо обмеження глобального потепління до 2°C, оскільки це передбачає дещо більшу гнучкість у процесі декарбонізації:

«BECCS помітним чином фігурує у сценаріях мінімізації впливу на довколишнє середовище, розрахованих на довготривалу перспективу, з двох причин: (1) потенціал щодо від’ємного рівня викидів вуглецю може дозволити відстрочити викиди у часі; та (2) у згаданих сценаріях від’ємний рівень викидів вуглецю внаслідок BECCS компенсує залишкові викиди в інших секторах (найзначнішим чином у транспортній галузі) у другій половині 21 століття (МГЕЗК, 2014).

«Відстрочена мінімізація впливу на довколишнє середовище надалі посилює залежність від цілковитої доступності можливостей мінімізації впливу на довколишнє середовище, зокрема від технологій видалення діоксиду вуглецю, таких як BECCS (МГЕЗК, 2014).

Міжнародне екологічне об’єднання «Біллона» очолювала діяльність Об’єднаної оперативної групи Біо-УЗВ, що належить до Технологічних платформ Комісії з питань УЗВ та біопалива, Платформа з нульовим викидом та Європейська технологічна платформа біопалив, відповідно, з метою розробки звіту щодо потенціалу Біо-УЗВ в Європі під назвою – «Біомаса з уловлюванням та зберіганням СО2 (Біо-УЗВ): перспективні рішення для Європи». Крім цього, розроблена організацією «Біллона» дорожня карта УЗВ для Румунії, що має назву «Наше майбутнє з від’ємним рівнем викидів вуглецю: Дорожня карта УЗВ для Румунії», стосується потенціалу цієї країни щодо забезпечення від’ємного рівня викидів вуглецю.

Міжнародне екологічне об’єднання «Біллона» також бере участь у розробці компоненту Біо-УЗВ, передбаченого для екологічно безпечної біомаси, особливо зосереджуючись на прогресивних джерелах, які не конкурують із земельними та продовольчими джерелами, зокрема мова йде про комплексні та глобальні рішення Проект «Океанський ліс» та Проект «Ліс пустелі Сахара».

ingressimage_Carbon-negative-illustration.jpg