News

Консультації ЄС з питань політики сталої біоенергетики на період після 2020 року: пропозиції фундації Біллона-Європа

bioenergy sustainability criteria consultation
bioenergy sustainability criteria consultation

Publish date: May 18, 2016

Written by: Larisa Bronder

У відповідь на потреби ЄС та поставлену мету щодо вдосконалення політики сталого розвитку та біоенергетики, фундація «Біллона» надав свої пропозіції в рамках консультацій Європейської комісії

В той час як фундація «Біллона» пропонує винести урок з біоенергетичних помилок минулого, організація також акцентує увагу на необхідності шукати по-справжньому інноваційні джерела для біоенергетики, зокрема на океани і морські водорості.

Не зважаючи на те, що багато уваги і досліджень було присвячено мікроводоростям, потенціал водоростей як біопалива ще не досить добре вивчений, проте може бути значним. Завдяки високому вмістові води (85-90%), водорості особливо добре підходять для розроблених методів перетворення вологого палива, таких як анаеробне зброджування і ферментація. (Гідротермальна) газифікація та/або поєднання методів можуть додатково поліпшити результативність. Високий вміст вуглеводів сприяє тому, що морські водорості досить добре можуть служити для виробництва біоетанолу та біобутанолу, під час якого відбувається ферментація цукру. Разом з тим, низький вміст лігніну усуває багато проблем, з якими стикаються в даний час виробники біоетанолу на основі деревини

Фундація «Біллона» закликає Комісію надалі просувати сталу морську біоенергетику з метою виробництва тепла і електроенергії, а також біопалива, виділяти ресурси на краще розуміння екологічних ризиків виробництва морських водоростей в промисловому масштабі і продемонструвати труднощі в досягненні необхідних цільових показників зі скорочення викидів та зниження вмісту вуглецю без розвитку сталої біоенергетики.

Передумови для консультацій ЄК

Держави-члени ЄС домовилися про нову політичну програму з питань зміни клімату та енергетики, в тому числі про масштабні цілі ЄС на період між 2020 і 2030 роками. Цілі включають в себе скорочення викидів парникових газів в ЄС на 40% у порівнянні з викидами 2005 року, і забезпечення того, щоб щонайменше, 27% енергетики ЄС надходило з відновлювальних джерел. Цілі мають допомогти зробити енергетичну систему ЄС більш конкурентоспроможною, безпечною і сталою, а також допомогти ЄС виконати свої довгострокові цілі (2050) щодо скорочення викидів парникових газів.

У січні 2014 року в своєму Повідомленні про програму з питань зміни клімату та енергетики в період з 2020 по 2030 рік, Комісія заявила, що «вдосконалена політика з біомаси також буде необхідною для максимально ефективного ресурсного використання біомаси з метою досягнення стійких та достовірних показників скорочення викидів парникових газів, і забезпечити можливість справедливої конкуренції у використанні різних ресурсів біомаси у сфері будівництва, целюлозно-паперовій промисловості, а також виробництві продуктів біохімії та енергетики. До того ж, це має передбачати раціональне використання земель, стале управління лісами у відповідності зі стратегією ЄС в сфері лісогосподорювання і розглядати непрямі ефекти землекористування як біопалива.

У 2015 році в Енергетичній Стратегії ЄС, Комісія оголосила, що вона береться до оновленої політики в галузі сталого розвитку біоенергетики як складової пакета відновлювальних джерел енергії на період після 2020 року.

Опубліковано: Фонд «Bellona Europa»