Media

podesta airport

Frederic Hauge and John Podesta meet. (Photo: Kjetil Grude Flekkøy )