Media

industrial wasteland monchegorsk

The industrial wasteland surrounding Monchegorsk (Murmansk region). Photo: Sergey Poteryaev