News

Центр розвитку чистої енергії змістився з півночі на південь

Publish date: January 17, 2017

Written by: Larisa Bronder

Тетяна Кармелюк

Climatescope – це не тільки оцінка можливостей та ринкових умов для чистої енергії у країнах, що розвиваються. Індекс протиставляє прогрес, досягнутий розвитковими країнами, багатшим країнам, й вперше країни, що розвиваються, перемогли в цьому порівнянні.

Останнє дослідження Climatescope 2016 свідчить, що розвиткові країни Південної Америки, Африки, Середнього Сходу та Азії у 2015 році втерли носа найбагатшим економікам світу за обсягом інвестицій у чисту енергію та темпами нарощування потужностей з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

Рейтинг з конкурентоспроможності чистої енергії Climatescope готується силами Bloomberg New Energy Finance за участі Департаменту Великобританії з міжнародного розвитку (DFID), Агентства міжнародного розвитку США (USAID) та уряду США.

Звіт розкриває дані 58 економік, що розвиваються, й аналізує їх за чотирма основними параметрами: сприятливі умови (40% ваги в оцінці), інвестиції та фінансування проектів чистої енергії (30%), низьковуглецевий бізнес та ланцюги створення додаткової вартості для чистої енергії (15%), діяльність з управління викидами парникових газів (15%). За цими параметрами автори звіту аналізують та порівнюють 50 вхідних даних або індикаторів.

Усі успіхи країн, що розвиваються, відображені відповідно у вищих оцінках рейтингу Climatescope, й таких країн – більшість. Середня оцінка країн у рамках проекту зросла з 1,14 до 1,35 (за п’ятибальною шкалою). Лідерами серед країн Climatescope за здатністю залучати капітал для низьковуглецевих енергетичних проектів стали Китай, Чилі, Бразилія, Уругвай, Південна Африка та Індія.

Overall scores. Climatescope 2016 Credit: Report Climatescope 2016

Вперше розвиткові країни встановили рекорд з поширення відновлювальної енергетики. За рік там було встановлено майже 70 ГВт потужностей чистої енергії, що дорівнює загальному обсягу ВДЕ в Австралії. На противагу цьому у багатих країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) було додано загалом 59 ГВт потужностей чистої енергії. Найбільший внесок зробив Китай, проте й інші країни теж зіграли велику роль у загальній картині.

Інвестиції у чисту енергію в країнах, охоплених звітом, склали 154 млрд доларів, збільшившись на 16% за рік. Окрім цього, інвестиції в нове покоління екологічно чистої енергії в країнах Climatescope перевищили глобальні інвестиції в теплову енергію, згідно даних Міжнародного енергетичного агентства.

Найбільше коштів припадає на проекти сонячної та вітрової енергії, й, відповідно, темпи розвитку цих видів енергії зростають пропорційно. Якщо у 2011 році ці дві технології разом відповідали за 65% залучених коштів у чисту енергію, то в 2015 році ця частка зросла до 94%. Найбільший ривок отримала сонячна енергія – з 8% до 46%.

Є й зворотній бік таких швидких темпів спорудження електростанцій з відновлювальних джерел: проблема з їх підключенням до мережі. У звіті наголошується, що у деяких країнах набудували сонячних та вітрових електростанцій без належних засобів для передачі потужності, при цьому енергія з викопних джерел залишилась пріоритетною для системних операторів.

Так, власникам проектів з чистої енергії з Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки довелося стикнутися з проблемами, починаючи з відносно невеликих затримок підключення, й закінчуючи повним згортанням проектів та більш, ніж річними фінансовими заборгованостями. Такі перешкоди пов’язані з інфраструктурою і не нові для ринків, що розвиваються. Для порівняння: у Німеччині будівництво необхідної лінії передачі з півночі на південь, призначеної для кращого залучення в енергосистему відновлювальних джерел енергії, очікувано триває понад десять років.

Деякі невеликі країни Climatescope показали найвищі рівні поширення чистої енергії. Гондурас та Уругвай, наприклад, досяг 24% та 22,7% частки ВДЕ відповідно. Якщо зіставляти з більшими економіками типу Індії чи Китаю, то там відновлювальні джерела відповідають за 10,3% та 11,4% потужності в енергосистемі відповідно.

За самою своєю природою, поширення чистих джерел енергії може викликати труднощі для мережевих операторів та лібералізованих енергетичних ринків. Оскільки вітрові, сонячні та інші технології досягають все більшої частки на ринку, то для їх належного розміщення потрібне буде краще планування.

Париж сигналізує

Вагоме місце дослідження Climatescope посіла одна з найважливіших кліматичних подій світу – підписання Паризької угоди, й це суттєво вплинуло на показники країн в рейтингу. Держави, що розвиваються, особливо Індія та Китай, зіграли значну роль в ратифікації цього договору. Примітно, що окрім Нікарагуа, всі інші досліджувані Climatescope країни стали його підписантами.

Слідом за ратифікацією три четверті країн з огляду Climatescope встановили або знову підтвердили свої зобов’язання скоротити власні викиди СО2. Ще більша кількість публічно пообіцяла досягнути певного рівня споживання чистої енергії в найближчі роки. У 2013 році лише 18% країн мали цілі скорочення викидів, й біля половини – цільову частку відновлювальної енергетики. Це має особливе значення у контексті глобальної боротьби зі змінами клімату, оскільки саме від розвиткових країн очікується левова частка викидів СО2.

Проте, з точки зору того ж впливу на клімат, в країнах Climatescope все було не так позитивно. 2015 рік став також рекордним для нових вугільних потужностей – 77 ГВт, з яких 52 ГВт встановлено в Китаї, а 19 ГВт – в Індії.

Report. Climatescope 2016 Credit: Report. Climatescope 2016

Більша частина капіталовкладень, що надійшли у проекти чистої енергетики в країнах Climatescope, має здебільшого зовнішнє походження. В тому числі, зазначають автори звіту, часто у цих проектах беруть участь фінансові інституції з країн ОЕСР. За їх розрахунками, організації, що походять з багатих країн, стали джерелом 54,1 млрд доларів інвестицій, де були повністю розкриті дані щодо державних чи приватних вкладників. За п’ять років частка повністю розкритих капіталовкладень з цих країн зросла вдвічі.

Climatescope 2016 Credit: Report.Climatescope 2016

Чим більше в найближчі роки зростатимуть енергетичні ринки розвиткових країн, тим неминучіше будуть потрібні іноземні інвестиції в нові проекти. Уряд Індії, наприклад, заявив про амбітні цілі з приросту відновлювальних джерел енергії, а зарубіжні інвестори вже проявили готовність направляти туди свій капітал.

Велика зміна

Світ нещодавно пройшов переломний момент та додає з року в рік більше потужностей з чистих джерел енергії. Вже в найближче десятиріччя очікується пік споживання електроенергії з викопних джерел.

Будівництву нових проектів сприяє різке зниження вартості обладнання для сонячних електростанцій, і це є одним з ключових висновків звіту. Інвестиції у комунальні сонячні підприємства в країнах Climatescope зросли на 43% від 2014 року та становили 71,8 млрд доларів у 2015 році.

Зниження вартості обладнання разом з інноваційним бізнесом та фінансовими моделями створюють революцію у вирішенні проблеми доступу до енергії у найменш розвинених країнах. Понад 1,2 млрд людей досі мають обмежений доступ до енергопостачання, але простим рішення цієї проблеми могла би стати мережева участь безлічі нових учасників, сфокусованих на “позамережевих” або “міні мережевих” рішеннях. Серед них багато приватних стартапів, які разом залучили до проектів понад 450 млн доларів протягом 2015 року.

Дослідники також помітили суттєву трансформацію на глобальному енергетичному ринку. Вперше сонячна енергія стала найдешевшим видом електроенергії з відновлювальних джерел, й набуває більшої конкурентоспроможності, порівняно з вугіллям чи газом. Нові проекти з сонячною енергією стає зводити дешевше, ніж вітрові.

На графіку представлено середню вартість нових вітрових та сонячних проектів в економіках, що розвиваються (включаючи Китай, Індію та Бразилію). Рано чи пізно падіння вартості сонячної енергетики очікувалося, проте мало хто сподівався, що це станеться так швидко.

Climatescope 2016 Credit: REport. Climatescope 2016

«Інвестиції у сонячну енергію виросли за п’ять років буквально з нічого», – коментує Ітан Зіндлер, голова відділу з аналізу політики США Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Китай відіграв значну роль, стрімко розвиваючи сонячну енергію та допомагаючи іншим країнам фінансувати власні проекти.

Завдяки аукціонам, де приватні компанії надають пропозиції для великих енергетичних контрактів, щоразу долаються нові цінові рекорди на сонячну енергію. Розпочався рік з угоди на виробництво електроенергії по ціні 64 долари за МВт-год в Індії, при цьому ціновий мінімум припав на серпень (29,10 доларів за МВт-год у Чилі). Це рекордно низька ціна електроенергії, що складає приблизно половину вартості виробництва електроенергії з конкуруючого вугілля.

Згідно з останніми прогнозами Bloomberg New Energy Finance, вперше обсяг встановлених потужностей сонячної енергетики по світу перевищить вітрову – 70 ГВт сонця у 2016 проти 59 ГВт вітру.

Загальний перехід до чистої енергії може бути дорожчим у багатших країнах, де попит на електроенергію є рівним або спадаючим, а нові сонячні установки мають конкурувати з існуючими мільярдними вугільними чи газовими електростанціями. На думку Майкла Лібріха, керівника BNEF, – «У країнах, де нові електричні потужності зводяться якомога швидше, відновлювальна енергетика переважить будь-яку іншу технологію, без застосування субсидій».

Та досі нарощування енергетичних потужностей з вітру та сонця займає чимало часу, й викопні джерела енергії залишаються найдешевшим варіантом там, де вітер не дме достатньо потужно, а сонце не світить з належною яскравістю. Ключову роль у боротьбі з енергетичною бідністю для мільйонів людей найближчим часом будуть відігравати вугілля та природний газ.

Світ недавно пройшов поворотний момент і щороку додає нових можливостей для чистої енергії, ніж для вугілля і природного газу разом узятих. Проте, поки що найбільше використання викопного палива для виробництва електроенергії може бути досягнуте протягом наступного десятиліття, свідчить Climatescope. Хоча переговори на рівні ООН спонукали до відповідних дій, однак більшості країн ще бракує політичних механізмів для досягнення своїх кліматичних цілей.