News

Чи можуть океани давати екологічно безпечну біоенергію?

Publish date: May 27, 2016

Written by: Larisa Bronder

Це питання, на дослідження якого «Біллона» просить Європейську Комісію звернути більше уваги. У відповідь на потреби ЄС та поставлену мету щодо вдосконалення біоенергетичної політики та безпеки, фундація «Біллона» надала свої пропозиції в рамках консультацій Європейської Комісії з цього питання, звертаючи увагу на потенціал морської біоенергетики.

Пропозиції фундації «Біллона» полягають у тому, що необхідно винести урок з біоенергетичних помилок минулого, серед них – несамовита вирубування лісів за межами Європи, харчова конкуренція та непрямі зміни в землекористуванні, і в той же час – сфокусуватися на необхідності шукати по-справжньому інноваційні джерела біоенергії, зокрема, океани і морські водорості.

На сьогодні ЄС отримує з біоенергетики 60% свого розрахункового енергоспоживання відновлювальної енергії, та 90% споживання з відновлювальної енергії у транспорті. Фундація «Біллона» вимагає, аби біоенергетика продовжувала грати необхідну роль, але її потрібно вдосконалювати, та за можливості, кардинально переглянути.

«Нам необхідні всеохоплюючі, добре продумані сталі рішення, які вимагають того, чого у нас вдосталь, на кшталт солоної води, аби виробляти те, що нам найбільше потрібно, наприклад сталу біоенергетику», – говорить консультант фундації «Біллона» Маріка Андерсен.

«Тоді нам треба вести пошук варіантів для інтегрованих рішень, поєднуючи, наприклад, береговий вітер, культивування водних організмів та морських водоростей з використанням новітніх методів біопереробки та уловлювання і зберігання вуглецю – весь час зберігаючи принцип каскадного ефекту як головного», – продовжує Андерсен.

Такі проекти, як «Сахара Форест» (Sahara Forest – Ліси Сахари) та «Оушен Форест» (Ocean Forest – Ліси Океану), співзасновником яких є фундація «Біллона», є першими прикладами цього.

Фундація «Біллона» працює над кращим усвідомленням потенціалу використання морських водоростей. Не зважаючи на те, що багато уваги і досліджень було присвячено мікроводоростям, потенціал водоростей як біопалива ще не досить добре вивчений, проте може бути значним.

Високий вміст вуглеводів сприяє тому, що морські водорості можуть використовуватись для виробництва біоетанолу та біобутанолу, в процесі якого відбувається ферментація цукру. Разом з тим, низький вміст лігніну усуває багато проблем, з якими стикаються в даний час виробники біоетанолу на основі деревини.

Фундація «Біллона» закликає Комісію надалі просувати сталу морську біоенергетику з метою виробництва тепла і електроенергії, а також біопалива у секторах, що не можуть іншим чином припинити використання вуглецю, такі як авіація.

Фундація «Біллона» надалі закликає виділяти ресурси, щоб краще дослідити ризик, який становить для навколишнього середовища виробництво морських водоростей в промисловому масштабі, і виявити труднощі в досягненні необхідних цільових показників зі скорочення викидів та зниження вмісту вуглецю без розвитку сталої біоенергетики.

Повна відповідь фундації «Біллона» на консультації ЄС

 

europe@bellona.org